Delft

De trekschuitroute over de Vliet eindigde vroeger bij de Haagpoort in Delft, aan de Wateringse vest bij het Noordeinde. Daar moesten de passagiers uit- en overstappen. Tegenwoordig is het vaarwater om de stad heen gelegd en is het een doorgaande route geworden voor de binnenvaart.

Delft

Delft kwam rond 1660 als een spin in het web van trekvaarten te liggen. Deze vorm van openbaar vervoer werd snel enorm populair: in de jaren 1660-1670 werden er naar schatting maar liefst 170.000 personen tussen Leiden en Delft vervoerd. Iedere trekvaartverbinding had een commissaris of collecteur. Eerste commissaris voor de dienst naar Leiden was Bruin van der Dussen die ook Leidschendam onder zijn gezag had.

Het was zijn taak de jaagpaden en de schuiten te controleren en het geld dat de verschillende schippers inden te verzamelen en te verdelen. Een reis naar Leiden kostte rond 1670 zes stuivers en naar Den Haag twee. Niet altijd werd er evenveel winst gemaakt. Op de veerdienst naar Maassluis werd bijvoorbeeld in de jaren 1666-1669 een winst van 1000 gulden gemaakt, maar er waren ook jaren dat er zelfs verlies werd geleden.

Contactinformatie

Trekvaart Haarlem - Leiden De blauwe ader in het landschap
De Vliet De intercity van de republiek
De Schie Stimulans voor handel en personenvervoer
Delflandse trekvaarten Herinneringen in het landschap en de steden