Monstersche Sluis

Verbinding tussen de Maas en Delfland

Monstersche Sluis

De Monstersche Sluis was in 1343 nog een lucht (gat) in de Maasdijk. In 1602 is de sluis in opdracht van de Gemeente Monster als spuisluis verbouwd. Bij de restauratie van 1889 is de sluis omgebouwd tot schutsluis. Kleine (tuinders)schepen konden nu van de Vliet naar de haven en omgekeerd.

Door de Deltawerken steeg het water in de Nieuwe Waterweg. De sluis kon daardoor vrijwel niet meer worden gebruikt voor spuien. Ook werden nog weinig schepen geschut. In 1972 besloot provincie Zuid-Holland om de Monstersche Sluis af te sluiten voor de scheepvaart.

Aan de vlietzijde van de sluis werd een kleikist aangebracht om verzilting van de boezem door lekkage van brak water uit de haven te voorkomen. Na 1972 is alleen aan de zichtbare delen van de sluis onderhoud gepleegd.

Contactinformatie

  • Historische Vereniging Maassluis
    Zuiddijk 16
    3143 AS Maassluis
Trekvaart Haarlem - Leiden De blauwe ader in het landschap
De Vliet De intercity van de republiek
De Schie Stimulans voor handel en personenvervoer
Delflandse trekvaarten Herinneringen in het landschap en de steden