18 mei 2020

Rijksmonumentenschildje voor molen Hoop Doet Leven

Bij molen Hoop Doet Leven, vlak bij de trekvaart in Voorhout, is een monumentenschildje geplaatst. De plaatsing was misschien wel extra feestelijk nu de Nationale Molendagen op 9 en 10 mei wegens corona zijn afgelast en molens geen bezoekers mogen ontvangen. 

In 2019 hebben cultuurhistorische organisaties in de gemeente Teylingen voor de herkenbaarheid van cultureel erfgoed besloten tot het plaatsen van schildjes op monumenten. Zaterdag 9 mei was molen Hoop Doet Leven aan de beurt. In aanwezigheid van molenaar Willem Waltman is ’s morgens door Chris Breeschoten van de Historische Kring Voorhout (HKV) het bordje geplaatst dat voor iedereen duidelijk maakt dat het hier nationaal cultureel erfgoed betreft.

Verhuisd

De molen is in 1999 vanuit Rijnsburg verplaatst naar de huidige locatie. Plannen voor nieuwbouw van de veilinggebouwen in die omgeving maakten het noodzakelijk om naar een alternatieve plek te zoeken. De molen heeft immers ruimte nodig om de wind te vangen, de zogenaamde molenbiotoop.

In de polder Elsgeest werd een nieuwe plek gevonden, dicht bij de plaats waar in het verleden de molen Zelden van Pas het waterniveau in de polder op peil hield. De Hoop Doet Leven werd ontdaan van alle delen die verwijderd kunnen worden waarna de romp over weg en water naar zijn nieuwe plaats werd vervoerd. 

Nationaal erfgoed

Met het plaatsen van het Rijksmonumentenschildje is bevestigd dat de voormalige Rijnsburgse molen is omarmd door Voorhout en terecht te boek staat als nationaal erfgoed. 

Er wordt bekeken hoe de molen opgenomen kan worden in de planning voor de Open Monumenten Dag die in Voorhout op 13 september zal plaatsvinden.

Bron: De Teylinger

Trekvaart Haarlem - Leiden De blauwe ader in het landschap
De Vliet De intercity van de republiek
De Schie Stimulans voor handel en personenvervoer
Delflandse trekvaarten Herinneringen in het landschap en de steden